Norsk Orgelfestival > Om festivalen
Om festivalen

HISTORIE OG FORMÅL


Norsk Orgelfestival ble stiftet i 1990 og er forankret i Stavanger kirkelige fellesråd med styre, faglig råd og daglig leder. 

Norsk Orgelfestival har som målsetting å fremme det beste i orgelkulturen, med hensyn til både folkelige, liturgiske og kunstnmusikalske trekk. Festivalens primære oppgave er å synliggjøre den rike kirkemusikkarven vi er satt til å forvalte og å legge til rette for nyskaping. Dette skjer gjennom et innholdsrikt festivalprogram med gudstjenester, konserter, forestillinger, mesterklasser, foredrag, seminar og kurs. Norsk Orgelfestival skal sette fokus på kirken sin rike kulturarv og kulturskatter, til glede og utfordring, fornyelse og utvikling. 

Festivalen har spilt en viktig rolle når det gjelder skapelse av ny musikk. Nye verk av for eksempel Nils Henrik Asheim, Bjørn Kruse og Ole Karsten Sundlisæter har fått sine urframføringer under festivalen, og store europeiske navn som Susan Landale, Olivier Latry, Harald Vogel, Paolo Criellaro og Simon Preston er bare noen av de mange internasjonale utøverne som har gjestet Norsk Orgelfestival. 

 

Vi takker til alle våre støttespillere og samarbeidspartnere som år etter år støtter oss: 

Norsk kulturråd, Bergesenstiftelsen, Stavanger kommune, Rogaland fylkeskommune, Det kongelige kulturdepartement, Stavanger bispedømme, Opplysningsvesenets fond, Musikernes fellesorganisasjon - Rogaland, Den kulturelle spaserstokken, Avisa Vårt Land, Ung kirkesang, Cantando Musikkforlag A/S, Sandnes kommune, Thon Hotel, Dextra Musica m.fl.

 

 

BAKGRUNN

De første ti årene var Norsk Orgelfestival forankret i Karmøy kommune, med Rogaland musikkkonservatorium (nå Universitetet i Stavanger) og Karmøy kirkelige fellesråd som samarbeidspartnere. For å få et bredere nedslagsfelt, og for å gjøre festivalen mer attraktiv, foreslo daværende kunstnerisk leder, Kolbein Haga, et nærmere samarbeid med Stavangerregionen. Det ble enighet om å la eventet holdes biennalt mellom Stavanger og Karmøy fra 2000, forankret ved Høgskulen i Stavanger og Musikkonservatoriet, Karmøy kommune og Karmøy kirkelige fellesråd. Da høgskulen og Karmøy trakk seg ut i 2006 som arrangør kom Stavanger kirkelige fellesråd på banen. Formaliseringen av denne forankringen fant sted i 2008. Samtidig ble festivalens biennale profil omgjort til årlig festival i Stavanger. Det nære samarbeidet med Sandnes kirkelige fellesråd ble senere formalisert ved at en av deres organister kom med i festivalens styre, et styre oppnevnt av Stavanger kirkelige kulturutvalg. 


Kolbein Haga var kunstnerisk leder for festivalen fra 1990 til og med 2015. Arnfinn Tobiassen tok over som kunstnerisk leder og daglig leder i 2015. Ann-Karin Både ble ansatt som daglig leder i 2019. Festivalens styreleder er Edgar Hansen.